Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zarizeni:esp8266

Toto je starší verze dokumentu!


ESP8266

Příklad jak naprogramovat ESP8266 v Arduino IDE od mikroma.

Web autora příkladu: http://mikrom.cz/
Kontakt na autora: mikrom@mikrom.cz

Nezapomeňte na začátku kódu nastavit své správné proměnné (SSID vlastní wifi, heslo k wifi síti, správnou adresu serveru a GUID vyplněné v administraci na tmep.cz).

priklad
// Kod pro tmep.cz, autor mikrom.cz
// Pokud máte např. v administraci zadané čidlo s doménou ahoj a GUID nastavené na mojemereni.
// http://ahoj.tmep.cz/?GUID=25.6
 
#include <ESP8266WiFi.h>
 
#define WLAN_SSID "SSID" // WiFi SSID
#define WLAN_PASS "HESLO" // WiFi password
#define SERVER  "ahoj.tmep.cz" // domena.tmep.cz
#define GUID   "mojemereni" // GUID
 
// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClient client;
 
void setup() {
 // Start serial
 Serial.begin(115200);
 delay(10);
 Serial.println();
 
 // Connect to WiFi
 Serial.print("Connecting to "); Serial.println(WLAN_SSID);
 WiFi.begin(WLAN_SSID, WLAN_PASS);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.print("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP());
 
 Serial.println("Ready for LOOP!");
}
 
void loop() {
 Serial.println("Connecting...");
 
 if (client.connect(SERVER, 80)) {
  Serial.println("Connected");
 
  int rndm = random(10, 30);
 
  // Make a HTTP request.
  client.print("GET /?");
  client.print(String(GUID)); // guid
  client.print("=");
  client.print(rndm); // value
  client.println(" HTTP/1.1");
  client.print("Host:"); client.println(SERVER);
  client.println("Connection: close");
  client.println();
 
  // Just for debugging. GET /?mojemereni=20
  Serial.print(SERVER); Serial.print(" ");
  Serial.print("GET /?");
  Serial.print(String(GUID));
  Serial.print("=");
  Serial.print(rndm);
  Serial.println(" HTTP/1.1");
  Serial.print("Host:"); Serial.println(SERVER);
  Serial.println("Connection: close");
  Serial.println();
 
 } else {
  // if you didn't get a connection to the server:
  Serial.println("Connection failed");
 }
 
 delay(60000);
}
zarizeni/esp8266.1464595280.txt.gz · Poslední úprava: 2016/05/30 10:01 autor: multitricker