Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zarizeni:monkeytech

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zarizeni:monkeytech [2017/01/11 11:07]
monkeytech
zarizeni:monkeytech [2017/01/11 14:00] (aktuální)
monkeytech [Chybová hlášení]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== MonkeyTech Wifi teploměr ======+~~NOTOC~~  
 + 
 +======MonkeyTech Wifi teploměr====== 
 + 
  
 ===== Připojení sensoru ke stávající Wi-Fi síti ===== ===== Připojení sensoru ke stávající Wi-Fi síti =====
  
  
-{{ :​zarizeni:​arduino:​1.png?​200|}}+
 Zařízení je z výroby nastaveno do režimu instalace. To znamená, že po připojení zařízení k napájení se rozsvítí červená dioda, která indikuje režim instalace. Každý sensor má unikátní SSID (název sítě), podle kterého jej najdete. SSID je uvedeno na štítku ze spodu sensoru. Toto SSID nyní uvidíte ve vašich bezdrátových sítích ve vašem PC.  Zařízení je z výroby nastaveno do režimu instalace. To znamená, že po připojení zařízení k napájení se rozsvítí červená dioda, která indikuje režim instalace. Každý sensor má unikátní SSID (název sítě), podle kterého jej najdete. SSID je uvedeno na štítku ze spodu sensoru. Toto SSID nyní uvidíte ve vašich bezdrátových sítích ve vašem PC. 
  
-Nyní klikněte na vybranou síť a dejte připojit. Po chvíli se objeví výzva k zadání klíče zabezpeční sítě. V tuto chvíli jako klíč zadejte „monkeytech“ a dejte další, případně připojit. Po chvíli se sensor připojí k vaší síti. ​+{{ :​zarizeni:​arduino:​1.png?​300 |}} 
 + 
 +Nyní klikněte na vybranou síť a dejte připojit. Po chvíli se objeví výzva k zadání klíče zabezpeční sítě. V tuto chvíli jako klíč zadejte „monkeytech“ a dejte další, případně připojit. Po chvíli se sensor připojí k vaší síti. 
 +  
 +{{ :​zarizeni:​arduino:​2.png?​300 |}}
  
 Přejděte do prohlížeče a zadejte IP adresu 192.168.4.1 Rovněž tato adresa je uvedena na štítku sensoru. Objeví se Vám okno s možností přihlášení sensoru do Vaší stávající sítě. ​ Přejděte do prohlížeče a zadejte IP adresu 192.168.4.1 Rovněž tato adresa je uvedena na štítku sensoru. Objeví se Vám okno s možností přihlášení sensoru do Vaší stávající sítě. ​
 +
 +{{ :​zarizeni:​arduino:​3.png?​500 |}}
  
 Zde vyplníte SSID což je název ​ Vaší sítě, dále vyplníte heslo, kterým se do ní přihlašujete Zde vyplníte SSID což je název ​ Vaší sítě, dále vyplníte heslo, kterým se do ní přihlašujete
 +
 +{{ :​zarizeni:​arduino:​4.png?​500 |}}
  
 Po správném zadání údajů se objeví další okno s informací o přihlašování do sítě. Po správném zadání údajů se objeví další okno s informací o přihlašování do sítě.
 +
 +{{ :​zarizeni:​arduino:​5.png?​500 |}}
  
 Při úspešném přihlášení k Vaši síti se objeví okno,  ve kterém uvidíte informaci, že sensor byl úspěšně připojen. Zde také uvidíte jakou  IP adresu dostal. Při úspešném přihlášení k Vaši síti se objeví okno,  ve kterém uvidíte informaci, že sensor byl úspěšně připojen. Zde také uvidíte jakou  IP adresu dostal.
 +
 +{{ :​zarizeni:​arduino:​6.png?​500 |}}
  
 V tuto chvíli je sensor již připojen do Vaši WIFI sítě. Odpojte jej od napájení a znovu připojte. Didoda se rozbliká zeleně. Jakmile přestane blikat je sensor plně aktivní a funkční. \\ V tuto chvíli je sensor již připojen do Vaši WIFI sítě. Odpojte jej od napájení a znovu připojte. Didoda se rozbliká zeleně. Jakmile přestane blikat je sensor plně aktivní a funkční. \\
Řádek 28: Řádek 44:
  
 Otevřete si webové stránky TMEP.cz. Nyní se Vám otveře webový portál. Vpravo nahoře klidněte na „Můj účet“ a objeví se stránka pro registraci uživatele a jeho přihlášení. Registrace je nutná pro užívání portálu. ​ Otevřete si webové stránky TMEP.cz. Nyní se Vám otveře webový portál. Vpravo nahoře klidněte na „Můj účet“ a objeví se stránka pro registraci uživatele a jeho přihlášení. Registrace je nutná pro užívání portálu. ​
 +
 +{{ :​zarizeni:​arduino:​7.png?​500 |}}
  
 V první polovině tabulky vyplňe svůj email a heslo, které chcete používat pro přihlášení. Poté Vám na zadaný email přijde potvrzení ohledně ověření mailové adresy. V tom to emailu klikněte na odkaz, který je zde uveden. V první polovině tabulky vyplňe svůj email a heslo, které chcete používat pro přihlášení. Poté Vám na zadaný email přijde potvrzení ohledně ověření mailové adresy. V tom to emailu klikněte na odkaz, který je zde uveden.
 Po úspěšném ověření se můžete přihlásit do Vašeho účtu, což učiníte vyplněním údajů do druhé poloviny tabulky. Po úspěšném ověření se můžete přihlásit do Vašeho účtu, což učiníte vyplněním údajů do druhé poloviny tabulky.
 +
 +{{ :​zarizeni:​arduino:​8.png?​500 |}}
  
 Zadejte email a heslo, které jste uvedli při registraci. Po přihlášení se Vám zobrazí okno se seznamem čidel. Zde klikněte na tlačítko přidat čidlo. Zadejte email a heslo, které jste uvedli při registraci. Po přihlášení se Vám zobrazí okno se seznamem čidel. Zde klikněte na tlačítko přidat čidlo.
  
 +{{ :​zarizeni:​arduino:​9.png?​500 |}}
 Zařízení podporuje připojení dvou čidel zároveň. Každé čidlo má své unikátní GUID, které je napsané ze spodu zařízení. GUID1 je pro čidlo ve zdířce 1 na teploměru a GUID2 je pro čidlo ve zdířce 2 na teploměru. Každé čidlo (GUID) se tedy přidává zvlášť. Po přidání budete mít v seznamu dvě čidla, každé se svým samostatným grafem. Zařízení podporuje připojení dvou čidel zároveň. Každé čidlo má své unikátní GUID, které je napsané ze spodu zařízení. GUID1 je pro čidlo ve zdířce 1 na teploměru a GUID2 je pro čidlo ve zdířce 2 na teploměru. Každé čidlo (GUID) se tedy přidává zvlášť. Po přidání budete mít v seznamu dvě čidla, každé se svým samostatným grafem.
-V následujícím okně vyplňte požadované údaje: 
  
  
 +V následujícím okně vyplňte požadované údaje:
 +
 +{{ :​portal:​pasted:​20160822-110408.png?​300}}
  
 ===== Základní údaje ===== ===== Základní údaje =====
Řádek 56: Řádek 79:
  
 **Povolené IP adresy, ze kterých může zařízení zasílat hodnoty**\\ **Povolené IP adresy, ze kterých může zařízení zasílat hodnoty**\\
-Je možné zadat více IP adres oddělených čárkou. Toto doporučuji nastavit až po odzkoušení zasílání hodnot ze zařízení,​ aby nikdo nemohl zasílat nesmyslná měření.+Je možné zadat více IP adres oddělených čárkou. Toto doporučujeme nastavit až po odzkoušení zasílání hodnot ze zařízení,​ aby nikdo nemohl zasílat nesmyslná měření.
 Je možné zadat rozsah adres ve formátu CIDR, možné tvary zadání např.:\\ Je možné zadat rozsah adres ve formátu CIDR, možné tvary zadání např.:\\
  ''​**75.28.10.0/​24**''​\\  ''​**75.28.10.0/​24**''​\\
Řádek 65: Řádek 88:
  
 **Hlídač neaktivity čidla (minut)**\\ **Hlídač neaktivity čidla (minut)**\\
-Po kolika minutách kdy neobdržíme naměřenou hodnotu z čidla má přijít mail s upozorněním. Je potřeba mít ověřenou registrovanou e-mailovou adresu, aby tato upozornění začala chodit. Ověření provedeš kliknutím na odkaz v e-mailu, který ti přijde hned po registraci na tmep.cz. <wrap info 70%>Pro využívání této funkce ​musíš ​mít aktivovaný účet.</​wrap>​+Po kolika minutách kdy neobdržíme naměřenou hodnotu z čidla má přijít mail s upozorněním. Je potřeba mít ověřenou registrovanou e-mailovou adresu, aby tato upozornění začala chodit. Ověření provedeš kliknutím na odkaz v e-mailu, který ti přijde hned po registraci na tmep.cz. <wrap info 70%>Pro využívání této funkce ​musíte ​mít aktivovaný účet.</​wrap>​
  
 **Operace nad hodnotou**\\ **Operace nad hodnotou**\\
Řádek 91: Řádek 114:
  
 **Soukromé - přístupné pouze po přihlášení**\\ **Soukromé - přístupné pouze po přihlášení**\\
-Čidlo označené jako soukromé bude mít svůj web na doméně tmep.cz přístupný pouze, pokud budeš ​přihlášený na tmep.cz. Nebude tedy dostupné veřejnosti.+Čidlo označené jako soukromé bude mít svůj web na doméně tmep.cz přístupný pouze, pokud budete ​přihlášený na tmep.cz. Nebude tedy dostupné veřejnosti.
  
    
Řádek 100: Řádek 123:
 V tuto chvíli je vše nastavené a můžete pozorovat naměřené hodnoty na Vámi zadané doméně například test.tmep.cz Po zadání Vámi zvolené domény by se Vám mělo objevit následující okno. V tuto chvíli je vše nastavené a můžete pozorovat naměřené hodnoty na Vámi zadané doméně například test.tmep.cz Po zadání Vámi zvolené domény by se Vám mělo objevit následující okno.
  
 +{{ :​zarizeni:​arduino:​10.png?​500 |}}
  
  
 ===== Chybová hlášení ===== ===== Chybová hlášení =====
  
-LED dioda svítí pouze zeleně – zařízení je správně nastaveno a připojeno k síti.\\ +{{:​zarizeni:​arduino:​led_green.png|}} ​LED dioda svítí pouze zeleně – zařízení je správně nastaveno a připojeno k síti.\\ 
-LED dioda svítí pouze červeně – Zařízení ​je v režimu instalace a musíte jej přidat do sítě pomocí kapitoly 3.\\ +{{:​zarizeni:​arduino:​led_red.png|}} ​LED dioda svítí pouze červeně – Zařízení v režimu instalace a musíte jej přidat do sítě pomocí kapitoly 3.\\ 
-LED dioda bliká zeleně – zařízení se snaží připojit wifi síti.\\ +{{:​zarizeni:​arduino:​led_green_flash.gif|}} ​LED dioda bliká zeleně – zařízení se snaží připojit wifi síti.\\ 
-LED dioda bliká střídavě zeleně a růžově – není připojeno čidlo, nebo je vadné.\\+{{:​zarizeni:​arduino:​led_green_purple.gif|}} ​LED dioda bliká střídavě zeleně a růžově – není připojeno čidlo, nebo je vadné.\\
  
  
zarizeni/monkeytech.1484129268.txt.gz · Poslední úprava: 2017/01/11 11:07 autor: monkeytech