Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zarizeni:monkeytech

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zarizeni:monkeytech [2017/01/11 12:57]
monkeytech
zarizeni:monkeytech [2017/01/11 14:00] (aktuální)
monkeytech [Chybová hlášení]
Řádek 55: Řádek 55:
  
 {{ :​zarizeni:​arduino:​9.png?​500 |}} {{ :​zarizeni:​arduino:​9.png?​500 |}}
- 
 Zařízení podporuje připojení dvou čidel zároveň. Každé čidlo má své unikátní GUID, které je napsané ze spodu zařízení. GUID1 je pro čidlo ve zdířce 1 na teploměru a GUID2 je pro čidlo ve zdířce 2 na teploměru. Každé čidlo (GUID) se tedy přidává zvlášť. Po přidání budete mít v seznamu dvě čidla, každé se svým samostatným grafem. Zařízení podporuje připojení dvou čidel zároveň. Každé čidlo má své unikátní GUID, které je napsané ze spodu zařízení. GUID1 je pro čidlo ve zdířce 1 na teploměru a GUID2 je pro čidlo ve zdířce 2 na teploměru. Každé čidlo (GUID) se tedy přidává zvlášť. Po přidání budete mít v seznamu dvě čidla, každé se svým samostatným grafem.
-V následujícím okně vyplňte požadované údaje: 
  
  
 +V následujícím okně vyplňte požadované údaje:
 +
 +{{ :​portal:​pasted:​20160822-110408.png?​300}}
  
 ===== Základní údaje ===== ===== Základní údaje =====
Řádek 78: Řádek 79:
  
 **Povolené IP adresy, ze kterých může zařízení zasílat hodnoty**\\ **Povolené IP adresy, ze kterých může zařízení zasílat hodnoty**\\
-Je možné zadat více IP adres oddělených čárkou. Toto doporučuji nastavit až po odzkoušení zasílání hodnot ze zařízení,​ aby nikdo nemohl zasílat nesmyslná měření.+Je možné zadat více IP adres oddělených čárkou. Toto doporučujeme nastavit až po odzkoušení zasílání hodnot ze zařízení,​ aby nikdo nemohl zasílat nesmyslná měření.
 Je možné zadat rozsah adres ve formátu CIDR, možné tvary zadání např.:\\ Je možné zadat rozsah adres ve formátu CIDR, možné tvary zadání např.:\\
  ''​**75.28.10.0/​24**''​\\  ''​**75.28.10.0/​24**''​\\
Řádek 87: Řádek 88:
  
 **Hlídač neaktivity čidla (minut)**\\ **Hlídač neaktivity čidla (minut)**\\
-Po kolika minutách kdy neobdržíme naměřenou hodnotu z čidla má přijít mail s upozorněním. Je potřeba mít ověřenou registrovanou e-mailovou adresu, aby tato upozornění začala chodit. Ověření provedeš kliknutím na odkaz v e-mailu, který ti přijde hned po registraci na tmep.cz. <wrap info 70%>Pro využívání této funkce ​musíš ​mít aktivovaný účet.</​wrap>​+Po kolika minutách kdy neobdržíme naměřenou hodnotu z čidla má přijít mail s upozorněním. Je potřeba mít ověřenou registrovanou e-mailovou adresu, aby tato upozornění začala chodit. Ověření provedeš kliknutím na odkaz v e-mailu, který ti přijde hned po registraci na tmep.cz. <wrap info 70%>Pro využívání této funkce ​musíte ​mít aktivovaný účet.</​wrap>​
  
 **Operace nad hodnotou**\\ **Operace nad hodnotou**\\
Řádek 113: Řádek 114:
  
 **Soukromé - přístupné pouze po přihlášení**\\ **Soukromé - přístupné pouze po přihlášení**\\
-Čidlo označené jako soukromé bude mít svůj web na doméně tmep.cz přístupný pouze, pokud budeš ​přihlášený na tmep.cz. Nebude tedy dostupné veřejnosti.+Čidlo označené jako soukromé bude mít svůj web na doméně tmep.cz přístupný pouze, pokud budete ​přihlášený na tmep.cz. Nebude tedy dostupné veřejnosti.
  
    
Řádek 127: Řádek 128:
 ===== Chybová hlášení ===== ===== Chybová hlášení =====
  
-LED dioda svítí pouze zeleně – zařízení je správně nastaveno a připojeno k síti.\\ +{{:​zarizeni:​arduino:​led_green.png|}} ​LED dioda svítí pouze zeleně – zařízení je správně nastaveno a připojeno k síti.\\ 
-LED dioda svítí pouze červeně – Zařízení ​je v režimu instalace a musíte jej přidat do sítě pomocí kapitoly 3.\\ +{{:​zarizeni:​arduino:​led_red.png|}} ​LED dioda svítí pouze červeně – Zařízení v režimu instalace a musíte jej přidat do sítě pomocí kapitoly 3.\\ 
-LED dioda bliká zeleně – zařízení se snaží připojit wifi síti.\\ +{{:​zarizeni:​arduino:​led_green_flash.gif|}} ​LED dioda bliká zeleně – zařízení se snaží připojit wifi síti.\\ 
-LED dioda bliká střídavě zeleně a růžově – není připojeno čidlo, nebo je vadné.\\+{{:​zarizeni:​arduino:​led_green_purple.gif|}} ​LED dioda bliká střídavě zeleně a růžově – není připojeno čidlo, nebo je vadné.\\
  
  
zarizeni/monkeytech.1484135859.txt.gz · Poslední úprava: 2017/01/11 12:57 autor: monkeytech