Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


portal:upozorneni_na_namerenou_hodnotu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
portal:upozorneni_na_namerenou_hodnotu [2016/03/06 17:38]
portal:upozorneni_na_namerenou_hodnotu [2016/03/07 11:04]
multitricker
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Upozornění na naměřenou hodnotu======
  
 +<WRAP center round info 60%>
 +Pro využívání této funkce musíte mít aktivovaný účet.
 +</WRAP>
 +
 +Chcete-li, aby Vám e-mailem přišlo upozornění na překročení naměřené hodnoty teploty nebo
 +vlhkosti, je potřeba k čidlu nastavit upozornění na naměřenou hodnotu.
 +Je možné nastavit více upozornění pod jedním čidlem (při překročení menší hranice pošlu e-mail zodpovědnému pracovníkovi, při vážnějším překročení na ředitelství...).
 +
 +{{ :portal:pasted:20160228-174338.png?300}}
 +
 +V upozorňovači vyplňte následující:
 +
 +**Upozornění na čidle:**\\
 +Zvolte zadané čidlo, na které se má upozornění vztahovat.\\
 +
 +**Typ hodnoty:**\\
 +Zvolte, zda se upozornění má týkat teploty nebo vlhkosti.\\
 +
 +**Porovnání:**\\
 +Jaké porovnání s naměřenou hodnotou zvolit? Je větší/menší než...\\
 +
 +**Hodnota:**\\
 +Vůči jaké hodnotě porovnávat tu naměřenou?\\
 +
 +**Další upozornění v případě překročení poslat nejdřív za:**\\
 +Kdy nejdříve poslat další upozornění na to, že je hodnota překročená?\\
 +
 +**Upozornění poslat na e-mail(y):**\\
 +Na jaké e-maily zaslat upozornění, že naměřená hodnota vyhověla parametrům upozornění? Je možné zadat více e-mailů oddělených čárkou.
 +
 +Nastavíte-li tedy, že upozornění platí pro teplotu větší než je hodnota 15, tak Vám e-mail s upozorněním přijde při
 +naměření teploty větší než je 15 stupňů.
portal/upozorneni_na_namerenou_hodnotu.txt · Poslední úprava: 2016/03/06 17:38 (upraveno mimo DokuWiki)