Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ruzne:barometr_wifi_epaper_5.83

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ruzne:barometr_wifi_epaper_5.83 [2020/01/25 09:21]
multitricker vytvořeno
ruzne:barometr_wifi_epaper_5.83 [2020/01/25 09:39]
multitricker
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :zarizeni:eink:epd_5_83_bme280_ver6.jpg?220|}}
 ====== Barometr WiFi ePaper 5.83 ====== ====== Barometr WiFi ePaper 5.83 ======
  
-FIXME+<WRAP center round important 60%> 
 +**Nesmí být použit pro komerční využití!**\\ 
 +**Kód je chráněn autorským právem (c) Josef Zvolánek** 
 +</WRAP> 
 + 
 +===== Hlavní stanice WiFi ePaper 5.83inch č/b  verze 6.0 11.1.2020 ===== 
 + 
 +{{ :zarizeni:eink:schema_tmepcz.jpg?700 |}} 
 + 
 +{{ :zarizeni:eink:espd32_epaper_58_3_zapojeni_ver6.jpg?200|}} 
 +Tato WiFi meteostanice odesílá data na web: tmep.cz(EU)! Aktualizace se provádí jednou za 20 minut (volitelné). 
 + 
 +**Část kódu je inspirován od autora:**\\ 
 +https://wiki.tmep.cz/doku.php?id=zarizeni:esp8266 
 + 
 +**Přepracoval: Josef Zvolánek**\\ 
 +https://twitter.com/JosefZvolanek 
 + 
 +{{ :zarizeni:eink:baterie_uprava3.jpg?100|}} 
 +  * **Založené na ESP32 LOLIN D32 Nové!!** Using Lolin D32 V1.0 or maybe V2.0. 
 +  * Zobrazení naměřeních údajů na ePaper Waveshare 5.83inch č/b. 
 +  * Měření teploty a vlhkosti čidlem SHT31-D (SHT35-D). 
 +  * Měření Tlaku čidlem BME280 + upravená knihovna, bme.Sleep, (tlak se jen zobrazuje na ePaper). 
 +  * Měření napětí baterie + grafické zobrazení-ikona - od (c)David Bird. 
 +  * Měření signálu WiFi + grafické zobrazeni-ikona(nová upravená ikona u od ver.3). 
 +  * Zobrazení času aktualizace. 
 +  * Zobrazení WiFi připojení a domény. 
 +  * Přidáno několik dalších fontů pro lepší čitelnost bez degradace. 
 +  * Úprava spolehlivosti I2c sběrnice pro čidlo SHT31-D na delším kabelu. 
 +  * Upravený výpočet přesnosti baterie 100k+100k(LOLIN D32) převodník - Davidem Birdem (ESP LOLIN D32 má integrovaný odporový dělič 100k+100k) https://github.com/G6EJD/LiPo_Battery_Capacity_Estimator 
 + 
 +<WRAP center round download 80%> 
 +{{ :zarizeni:eink:josefzvolanekeink5.83.zip |}}\\ 
 +Archiv obsahuje foto dokumentaci, podklady pro tvorbu plošného spoje a zdrojový kód programu. 
 +</WRAP> 
ruzne/barometr_wifi_epaper_5.83.txt · Poslední úprava: 2020/01/25 09:39 autor: multitricker