Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2016/02/27 12:48]
multitricker
start [2016/07/19 08:21] (aktuální)
multitricker
Řádek 4: Řádek 4:
 Vítejte! Naleznete zde dokumentaci k funkcím portálu a také návody jak s touto službou zprovoznit různá zařízení. Vítejte! Naleznete zde dokumentaci k funkcím portálu a také návody jak s touto službou zprovoznit různá zařízení.
  
-====== Princip ​fungování ​======+===== Základní princip ​fungování ​portálu ​=====
  
-V nastavení ​této webové aplikace ​přidáte čidlo, kterému přiřadíte vlastní doménu a další nastavení. Na tuto doménu //​domena//​.tmep.cz +V nastavení ​TMEP.cz ​přidáte čidlo, kterému přiřadíte vlastní doménu a další nastavení. Na tuto doménu ​**//​domena//​.tmep.cz** 
-je následně potřeba nechat zasílat každou minutu naměřenou teplotu ve stupních Celsia (případně spolu s vlhkostí). +je následně potřeba nechat zasílat ​(ideálně ​každou minutunaměřenou teplotu ve stupních Celsia (případně spolu s vlhkostí). 
-Způsob zasílání je velmi prostý - požadavkem typu HTTP GET. +Způsob zasílání je velmi prostý - požadavkem typu HTTP GET na port 80. Tedy jako byste chtěli otevřít určitou adresu v prohlížeči a její součástí byly parametry s naměřenými údaji. ​Teplota ve stupních Celsia, vlhkost v procentech ​parametru humV.
-Tedy jako byste chtěli otevřít určitou adresu v prohlížeči a její součástí byly parametry s naměřenými údaji. +
-Konkrétní nastavení čidla ​příklady volání naleznete níže.+
  
-----+{{ :​portal:​tmep-jak-to-funguje.jpg?​nolink |}}
  
-====== Popis položek v nastavení čidla na tmep.cz ====== +Samotná ​měření ​jsou poté etně jejich historie dostupné ​v aplikaci, která ​se zobrazí po zobrazení ​adresy ​**//domena//.tmep.cz** v prohlížečiAplikace je optimalizovaná i pro zobrazení ​na tabletech a mobilních telefonech.
- +
- +
-**Doména se statistikami DOMENA.tmep.cz**\\ +
-Adresa, na které bude dostupná aplikace se statistikami pro čidlo. Na tuto adresu zároveň bude potřeba zasílat ​měření.\\ +
- +
-**Název čidla**\\ +
-Pojmenování pro přehled čidel ​administraci.\\ +
- +
-**Nadpis (na webu čidla)**\\ +
-Nadpis stránky se statistikami.\\ +
- +
-**Umístění (na webu čidla)**\\ +
-Informace na stránce se statistikami.\\ +
- +
-**GUID (zasílaný řetězec s hodnotou teploty)**\\ +
-Jméno parametru, jehož hodnota bude obsahovat naměřenou teplotu. Pro čidla TME a TH2E nevyplňujte.\\ +
- +
-**Povolené IP adresy, ze kterých může zařízení zasílat hodnoty**\\ +
-Je možné zadat více IP adres oddělených čárkou. Toto doporučuji po odzkoušení zasílání hodnot ze zařízení zadat, aby nikdo nemohl zasílat nesmyslná měření. +
-Dále je možné zadat rozsah adres ve formátu CIDR, např.: **75.28.10.0/​24**\\ +
- +
-**S vlhkoměrem**\\ +
-Pokud je volba zaškrtnutá,​ pak se v aplikaci se statistikami zobrazují pole pro zobrazení ​naměřené vlhkosti a aplikace očekává v parametru ​**humV** hodnotu vlhkosti v procentech 0 až 100.\\ +
- +
-**Výchozí jazyk**\\ +
-Jazyk aplikace se statistikami.\\ +
- +
-**Výchozí jednotka**\\ +
-Výchozí zobrazovaná jednotka v aplikaci se statistikami. Měření je potřeba ​dy provádět ve stupních Celsia. Na jiné jednotky se provádí přepočet.\\ +
- +
-**Hlídač neaktivity čidla (minut)**\\ +
-Po kolika minutách kdy neobdržíme naměřenou hodnotu z čidla má přijít mail s upozorněním. Je potřeba mít ověřenou registrovanou ​e-mailovou adresu, aby tato upozornění začala choditOvěření provedeš kliknutím ​na odkaz v e-mailu, který ti přijde hned po registraci na tmep.cz. +
- +
-**Typ čidla**\\ +
-Nevíte-li, nechte zvolené "​Obecné"​. Bude fungovat jak s vlastním voláním, tak s většinou čidel od Papoucha.+
  
 ---- ----
  
-====== Jak nastavit zařízení ====== +**<​= ​Pro další ​informace ​a pro pohyb dokumentaci pokračujte odkazy ​levém menu.**
- +
-===== Základní nastavení ===== +
- +
-Pro fungování zasílání hodnot z libovolného zařízení ho musíte mít správně připojené do internetu a musíte v něm mít vyplněné základní nastavení sítě ať už ručně, nebo automaticky z DHCP serveru: +
- +
-  ​IP adresu +
-  ​Masku +
-  * Bránu +
-  * DNS server +
- +
-Odchozí požadavky ze zařízení budou směrované na port 80 a server *.tmep.cz (78.156.32.15). Neměli byste tedy mít tento typ provozu blokovaný firewallem. +
- +
-===== Papouch TME ===== +
- +
-V nastavení teploměru na záložce "​**Odesílání**"​ nastavte: +
- +
-* **Nastavení pro HTTP GET a POST** +
-    * **IP adresa webového serveru:** 78.156.32.15 +
-    * **Jméno webového serveru:** //​domena//​.tmep.cz +
-    * **Port webu:** 80 +
-    * **Adresář skriptů na serveru:** prázdné nebo "/"​ (bez uvozovek) +
-    * **GUID:** //to samé, co máte vyplněné zde v administraci čidla// +
-    * **Perioda odesílání:​** 1 +
- +
-* **HTTP GET** +
-    * **Aktivovat odesílání HTTP GETu**: zaškrtnout +
-    * **Název skriptu**: index.php +
-    * **Parametry GETu**: //ponechte prázdné//​ +
- +
-===== Papouch TH2E ===== +
- +
-V nastavení teploměru na záložce síť aktivujte funkci odesílání na vzdálené servery protokoly HTTP (je-li tam tato možnost). Na záložce "​**Odesílání**"​ nastavte: +
- +
-* **Nastavení pro HTTP GET a POST** +
-    * **Adresa webového serveru:** //​domena//​.tmep.cz +
-    * **Port webu:** 80 +
-    * **Adresář skriptů na serveru:** prázdné nebo "/"​ (bez uvozovek) +
- +
-* **HTTP GET** +
-    * **Perioda odesílání GETu:** 1 +
-    * **Název skriptu**: index.php +
- +
-=====Vlastní HW===== +
- +
-Je potřeba vyjít ze základního principu fungování aplikace - požadavkem typu HTTP GET poslat na své čidlo naměřenou hodnotu. Zasílat ji každou minutu, teplotu ve stupních Celsia, vlhkost v procentech. Pokud máte např. v administraci zadané čidlo s doménou ahoj a GUID nastavené na "​mojemereni",​ pak je možné vložit hodnotu do databáze v prostředí Linuxu s nainstalovaným //curl// např. takto: +
- +
-<code>​curl http://​ahoj.tmep.cz/?​mojemereni=25.6</​code>​ +
- +
-Chcete-li zároveň měřit i vlhkost, je potřeba ji předat pod parametrem **humV**: +
- +
-<​code>​curl http://​ahoj.tmep.cz/?​mojemereni=25.6&​humV=60</​code>​ +
- +
-Po zprovoznění doporučuji zde v nastavení čidla nastavit z jaké IP adresy mohou měření chodit, +
-aby měření nemohl zasílat kdokoliv. Nastavení vlastního GUID (pojmenování parametru s +
-hodnotou měření) je také jistý stupeň ochrany. +
- +
-Zprovozníte-li takto nějaké měření na vlastní desce, budu rád, když se o nastavení +
-[[multi@tricker.cz|podělíte]] a přidám ho sem. +
- +
----- +
- +
-====== Upozornění na naměřenou hodnotu====== +
- +
-Chcete-li, aby Vám e-mailem přišlo upozornění na překročení naměřené hodnoty teploty nebo +
-vlhkosti, je potřeba k čidlu nastavit upozornění na naměřenou hodnotu. +
-Je možné nastavit více upozornění pod jedním čidlem. +
- +
-V upozorňovači vyplňte následující:​ +
- +
-**Upozornění na čidle:​**\\ +
-Zvolte zadané čidlo, na které se má upozornění vztahovat.\\ +
- +
-**Typ hodnoty:​**\\ +
-Zvolte, zda se upozornění má týkat teploty nebo vlhkosti.\\ +
- +
-**Porovnání:​**\\ +
-Jaké porovnání s naměřenou hodnotou zvolit? Je větší/​menší než...\\ +
- +
-**Hodnota:​**\\ +
-Vůči jaké hodnotě porovnávat tu naměřenou?​\\ +
- +
-**Další upozornění v případě překročení poslat nejdřív za:**\\ +
-Kdy nejdříve poslat ​další ​upozornění na to, že je hodnota překročená?​\\ +
- +
-**Upozornění poslat na e-mail(y):​**\\ +
-Na jaké e-maily zaslat upozornění,​ že naměřená hodnota vyhověla parametrům upozornění?​ Je možné zadat více e-mailů oddělených čárkou. +
- +
-Nastavíte-li tedy, že upozornění platí pro teplotu větší než je hodnota 15, tak Vám e-mail s upozorněním přijde při +
-naměření teploty větší než je 15 stupňů. +
- +
----- +
- +
-====== Přeposílač hodnot====== +
- +
-=====K čemu slouží===== +
- +
-Pokud zasíláte hodnoty z více čidel na jednu TMEP doménu ​potřebujete tyto hodnoty rozdělit,​ +
-je potřeba nastavit odpovídající počet přeposílačů. Potřebné v případě, že vaše jednotka +
-neumí posílat měření na více domén. +
- +
-=====Jak ho nastavit===== +
- +
-Vždy si založte odpovídající počet čidel, do kterých budou přeposílače ukládat měření. +
- +
-V přeposílači nastavíte, že pokud při přístupu na vaši doménu např. **ahoj.tmep.cz** existuje proměnná (volitelně s jakou hodnotou),​ +
-tak se má uložit měření ze zvolené proměnné ​pro teplotu (a vlhkost) do jednoho z čidel pod vaším účtem. +
- +
----- +
- +
-====Více samostatných jednotlivých měření==== +
- +
-Příklad více samostatných volání, zde odlišen hodnotou ​proměnné **cidlo**:​ +
- +
-<​code>​curl http://​ahoj.tmep.cz/?​cidlo=1&​mojemereni=25.6&​vlhkost=60</​code>​ +
-<​code>​curl http://​ahoj.tmep.cz/?​cidlo=2&​mojemereni=23.2&​vlhkost=78</​code>​ +
- +
-Poté nastavíte u domény ahoj: +
- +
-**Přeposílač 1:**\\ +
-//​Proměnná,​ která musí existovat při volání domény:// **cidlo**\\ +
-//Co musí proměnná obsahovat://​ **1**\\ +
-//Doména, kam se měření uloží:// **ahoj**\\ +
-//Název proměnné s teplotou:// **mojemereni**\\ +
-//Název proměnné s vlhkostí://​ **vlhkost** +
- +
-**Přeposílač 2:**\\ +
-//​Proměnná,​ která musí existovat při volání domény:// **cidlo**\\ +
-//Co musí proměnná obsahovat://​ **2**\\ +
-//Doména, kam se měření uloží:// **ahoj-druha**\\ +
-//Název proměnné s teplotou:// **mojemereni**\\ +
-//Název proměnné s vlhkostí://​ **vlhkost** +
- +
----- +
- +
-====Více hodnot ​jednom volání==== +
- +
-Obsahuje jak **mojemereni**,​ tak **mojemereni2**,​ obdobně s vlhkostí:​ +
- +
-<​code>​curl http://ahoj.tmep.cz/?​mojemereni=25.6&​mojemereni2=18.6&​humV=60&​humV2=60</​code>​ +
- +
-Poté nastavíte:​ +
- +
-**Přeposílač 1:**\\ +
-//​Proměnná,​ která musí existovat při volání domény:// **mojemereni**\\ +
-//Co musí proměnná obsahovat://​ **-prázdné-**\\ +
-//Doména, kam se měření uloží:// **ahoj**\\ +
-//Název proměnné s teplotou:// **mojemereni**\\ +
-//Název proměnné s vlhkostí://​ **humV** +
- +
- +
-**Přeposílač 2:**\\ +
-//​Proměnná,​ která musí existovat při volání domény:// **mojemereni2**\\ +
-//Co musí proměnná obsahovat://​ **-prázdné-**\\ +
-//Doména, kam se měření uloží:// **ahoj-druha**\\ +
-//Název proměnné s teplotou:// **mojemereni2**\\ +
-//Název proměnné s vlhkostí://​ **humV2** +
- +
- +
----- +
- +
-====Papouch TME Multi a TME Radio==== +
- +
-TME Multi/Radio od Papoucha posílá měření v samostatných požadavcích na server, kdy se +
-jednotlivá měření liší hodnotou v proměnné **mod**. Budeme tedy v nastavení +
-přeposílačů postupovat podobně jako v případě více samostatných volání. +
- +
-**Přeposílač 1:**\\ +
-//​Proměnná,​ která musí existovat při volání domény:// **mod**\\ +
-//Co musí proměnná obsahovat://​ **1**\\ +
-//Doména, kam se měření uloží:// **moje-cidlo-1**\\ +
-//Název proměnné s teplotou:// **tempV**\\ +
-//Název proměnné s vlhkostí://​ **humV** +
- +
-**Přeposílač 2 až X:**\\ +
-//​Proměnná,​ která musí existovat při volání domény:// **mod**\\ +
-//Co musí proměnná obsahovat://​ **x (2, 3, ...)**\\ +
-//Doména, kam se měření uloží:// **moje-cidlo-2 (...)**\\ +
-//Název proměnné s teplotou:// **tempV**\\ +
-//Název proměnné s vlhkostí://​ **humV** +
- +
----- +
- +
-====Papouch Papago==== +
- +
-PAPAGO od Papoucha posílá více měření v rámci jednoho požadavku na server.samostatných požadavcích,​ kdy se +
-jednotlivá měření liší názvem proměnné, např. **T1V1**. Nastavte v PAPAGU vlastní guid na +
-např. "​tmepiste"​ a nastavte obdobně přeposílače:​ +
- +
-**Přeposílač 1:**\\ +
-//​Proměnná,​ která musí existovat při volání domény:// **guid**\\ +
-//Co musí proměnná obsahovat://​ **tmepiste**\\ +
-//Doména, kam se měření uloží:// **moje-cidlo-1**\\ +
-//Název proměnné s teplotou:// **T1V1_value**\\ +
-//Název proměnné s vlhkostí://​ **H1V2_value**+
  
-**Přeposílač 2 až X:**\\ 
-//​Proměnná,​ která musí existovat při volání domény:// **guid**\\ 
-//Co musí proměnná obsahovat://​ **tmepiste**\\ 
-//Doména, kam se měření uloží:// **moje-cidlo-2 (...)**\\ 
-//Název proměnné s teplotou:// **T2V1_value**\\ 
-//Název proměnné s vlhkostí://​ **H2V2_value** 
start.1456573729.txt.gz · Poslední úprava: 2016/02/27 12:48 autor: multitricker