Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zarizeni:ecowitt

Ecowitt

Máte-li bránu a měření od Ecowittu, pak si můžete nechat zasílat měření také na TMEP. TMEP sice neumí zpracovat všechna data (a pokud byste chtěli ukládat více jak 3 hodnoty, tak je potřeba nastavit přeposílače hodnot), ale to není překážka.

Založte si nové čidlo na TMEPu a následně nastavte v Ecowitt bráně pod „Device Settings“ na záložce „Customized“:

  • Povolte funkci přes Enable
  • Protokol: Ecowitt
  • Server IP/hostname: doména hodnot pro zápis na TMEPu
  • Path: /
  • Port: 80
  • Upload interval: 60

A uložte.

Následně v nastavení čidla na TMEPu nastavte jako GUID 1-3 názvy hodnot, jejichž měření chcete ukládat. V závislosti na verzi a dostupných senzorech se bude lišit pole zasílaných hodnot a je případně potřeba vyzkoušet jiné proměnné, než které naleznete ve výpisu na této stránce. Vzorové volání a proměnné z něj:

Název hodnoty Hodnota
PASSKEY60642285D9E223655FGF49A7DA95AB1
stationtypeGW1000A_V1.7.5
runtime16406707
dateutc2023-03-07 14:44:00
tempinf41.54
humidityin71
baromrelin28.517
baromabsin28.517
tempf47.66
humidity45
winddir179
windspeedmph4.92
windgustmph5.82
maxdailygust12.53
solarradiation89.31
uv0
rainratein0.000
eventrainin0.000
hourlyrainin0.000
dailyrainin0.000
weeklyrainin0.000
monthlyrainin0.000
yearlyrainin1.941
totalrainin1.941
temp1f43.52
humidity164
wh65batt0
batt10
freq868M
modelGW1000A_Pro

Hodnoty pod názvy tempinf, tempf a temp1f jsou automaticky přepočítané z Fahrenheita na st. Celsia. Hodnoty baromrelin a baromabsin jsou pro změnu přepočítané z palců rtuti na hektopascaly. Proměnná s „in“ je teplota v bráně meteostanice, ostatní jsou z externích čidel.

Kdybychom z tabulky hodnot chtěli měřit teplotu, vlhkost a tlak na TMEP, tak u čidla nastavíme:
Typ čidla: Teplota, vlhkost a tlak
GUID: tempf
GUID 2: humidity1
GIOD 3: baromabsin

V Debugu bohužel neuvidíte žádná příchozí měření - tam se zobrazují jen měření získávaná standardně přes metodu GET, ale Ecowitt posílá přes POST.