Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zarizeni:teploty.info

Teploty.info

Společnost WiFiTech s.r.o. prodává řadu ethernetových i Wi-Fi teploměrů a spoustu čidel. Měření z nich můžete od nové verze firmwaru posílat i na TMEP.

Informace o celém ekosystému produktů: https://www.teploty.info/
E-shop: https://obchod.teploty.info/

Jak zasílat data na TMEP?

Je to velice jednoduché - v nastavení zařízení zvolte „Odesílat naměřená data na TMEP.cz“ a nastavení uložte:

Jak nastavit ukládání dat na TMEPu?

Nebojte, je to ve také jednoduché. TMEP funguje tak, že co jedno čidlo, to jedna stránka se statistikami, kde můžete mít měřené a vizualizované až tři hodnoty. Budete tedy muset založit případně více čidel, pokud budete chtít ukládat více hodnot než jen tři.

Založte nové čidlo, vyplňte název stránky se statistikami a doménu, na které budou statistiky dostupné. Jako výrobce čidla zvolte Teploty.info a rovnou můžete zvolit Typ čidla podle toho, kolik hodnot chcete naráz zobrazovat:

Teď bude potřeba zapsat identifikátory, pod kterými se skrývají měřené hodnoty a kterým TMEP říká GUID. V nastavení měřícího zařízení, kde jste zapínali odesílání na TMEP, se přepněte na záložku Čidla a právě zde identifikátory naleznete:

Na TMEPu se u čidla přepněte na záložku „Zasílané hodnoty“ a identifikátory ze zařízení sem vložte/přepište do GUID 1/2/3. V tomto konkrétním případě chci mít teplotu jako první a vlhkost jako druhou (což je zcela běžný případ), takže jsem podle toho identifikátory vyplnil. Kdybych chtěl, tak si o něco níže mohu napsat vlastní název hodnoty a měřené veličiny - to se hodí, pokud zkopírujete identifikátory pro veličiny, které nejsou v šabloně na TMEPu výchozí (jako je šablona např. teplota/vlhkost/CO2 apod.).

Nyní můžete čidlo vložit/uložit a jakmile zařízení příště zašle hodnoty, tak se vám objeví ve statistikách.