Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


portal:nastaveni_cidla

Popis položek v nastavení čidla na tmep.cz

Základní údaje

Název čidla
Pojmenování pro přehled čidel v administraci.

Doména se statistikami DOMENA.tmep.cz
Adresa, na které bude dostupná aplikace se statistikami pro čidlo. Na tuto adresu zároveň bude potřeba zasílat měření.

Zasílaná hodnota s měřením

Výrobce čidla
Nevíš-li, nech zvolené „Obecné“. Bude fungovat jak s vlastním voláním, tak s většinou čidel od Papoucha.

Typ čidla
Na základě typu čidla se bude ukládat a zpracovávat zaslaná hodnota. Je možné zároveň zaslat i podporované kombinace hodnot (teplota + vlhkost, teplota + vlhkost + tlak/CO2).

GUID (zasílaný řetězec s hodnotou teploty)
Jméno parametru, jehož hodnota bude obsahovat naměřenou teplotu. Pro čidla TME a TH2E nemusíš vyplňovat.

Povolené IP adresy, ze kterých může zařízení zasílat hodnoty
Je možné zadat více IPv4 adres oddělených čárkou. Toto doporučuji nastavit až po odzkoušení zasílání hodnot ze zařízení, aby nikdo nemohl zasílat nesmyslná měření. Je možné zadat rozsah adres ve formátu CIDR, možné tvary zadání např.:
75.28.10.0/24
75.28.10.0/24,85.207.0.56

Min. povolená hodnota:, Max. povolená hodnota:
Teplotní rozsah, který bude uložen do databáze. Pokud čidlo zašle hodnotu mimo tento rozsah, tato nebude uložena. Je to užitečné jako ochrana, aby čidlo nezaslalo nesmysl a nepokazilo tím tak statistiky. V případě kombinace více zaslaných hodnot (teplota + další) se řeší pouze hodnota teploty.

Hlídač neaktivity čidla (minut)
Po kolika minutách kdy neobdržíme naměřenou hodnotu z čidla má přijít mail s upozorněním. Je potřeba mít ověřenou registrovanou e-mailovou adresu, aby tato upozornění začala chodit. Ověření provedeš kliknutím na odkaz v e-mailu, který ti přijde hned po registraci na tmep.cz. Pro využívání této funkce musíš mít aktivovaný účet.

Časové pásmo
Čas zapsání hodnoty měření bude uložen s patřičným posunem.

Korekce hodnot

Zaokrouhlení na počet desetinných míst
Příchozí hodnota bude zaokrouhlena na zvolený počet míst za desetinnou čárkou.

Operace nad hodnotou
Pokud se se zaslanou hodnotou má provést nějaká matematická operace, je možné ji zde zvolit. Je možné určitě operace zvlášť pro teplotu, vlhkost a tlak/CO2.

Přepočet tlaku na hladinu moře - umístění čidla v metrech nad mořem
Měříte-li tlak, pak můžete nechat přepočítat zaslanou hodnotu tlaku na hladinu moře. V tom případě zde vyplňte nadmořskou výšku umístění vašeho čidla (v metrech).

Zobrazení na webu

Nadpis
Nadpis stránky se statistikami.

Umístění
Informace na stránce se statistikami.

Výchozí jazyk
Jazyk aplikace se statistikami.

Výchozí jednotka
Výchozí zobrazovaná jednotka v aplikaci se statistikami. Měření je potřeba vždy provádět ve stupních Celsia. Na jiné jednotky se provádí přepočet.

Pevná min. hodnota na grafech pro osu Y, Pevná max. hodnota na grafech pro osu Y
Možnost stanovit rozsah, který má být na grafech vždy vidět pro lepší přehlednost. Zobrazená minimální a maximální hodnota ovšem i tak může být mírně odlišná pro rozumné zaokrouhlení. Pro automatické určení rozsahu tyto hodnoty nevyplňujte.

Soukromé - přístupné pouze po přihlášení
Čidlo označené jako soukromé bude mít svůj web na doméně tmep.cz přístupný pouze, pokud budeš přihlášený na tmep.cz. Nebude tedy dostupné veřejnosti.

Zobrazení na mapě světa

Vyplňte zeměpisnou šířku a délku, pokud chcete, aby byla veřejně vidět naměřená hodnota venkovní teploty z čidla na mapě: https://tmep.cz/mapa/

Měříte-li vevnitř, čidlo na mapu prosím neumisťujte - nemá to vypovídající hodnotu pro ostatní uživatele a návštěvníky mapy.

Pro zjištění zeměpisné šířky a délky použijte například http://www.mapy.cz Najděte na mapě místo, kde máte umístěné čidlo a klikněte na to umístění pravým tlačítkem myši. Následně z nabídky zvolte „Co je zde?“ a poté v pravém panelu klikněte na GPS. Číselnou hodnotu souřadnic bez koncového rozlišení „N“ a „A“ zkopírujte/přepište do nastavení čidla.

Na mapě jsou zobrazena všechna čidla, která mají vyplněné souřadnice a naměřená hodnota aktuální. Hodnota starší více jak půl hodiny je na mapě zobrazená šedě, starší vůbec.

portal/nastaveni_cidla.txt · Poslední úprava: 2021/11/16 15:35 autor: multitricker