Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zarizeni:vlastni_hardware

Zasílané hodnoty

Stručně: tabulka možných předávaných parametrů přes HTTP GET

Nemusíte následovat tabulku níže - názvy předávaných proměnných pro hlavní měřené hodnoty si můžete pojmenovat libovolně - následně jejich pojmenování vyplníte v nastavení čidla na webu TMEPu pod hodnotami GUID 1-3. V tom případě se nepoužijí výchozí parametry a předávání hodnot je o něco bezpečnější (proměnnou by potenciální záškodník musel uhodnout).

Až tři hlavní měřené hodnoty
Název parametru Popis
tempV nebo temp 1. měřená hodnota, typicky teplota
humV nebo humi 2. měřená hodnota, typicky vlhkost
pressV nebo pres nebo CO2 3. měřená hodnota, typicky tlak nebo CO2
Doplňkové hodnoty
Název parametru Popis
v nebo voltage napětí na baterii
rssi síla signálu na wi-fi
msg zpráva k zobrazení na stránce se statistikami, max. 500 znaků

Kompletní volání se všemi proměnnými na vámi zvolenou subdoménu může vypadat takto:

http://ahoj.tmep.cz/?temp=25.6&humV=60&pressV=1012.5&v=4.3&rssi=-65

Pro to, aby vám nikdo nemohl zasílat nesmyslná podvržená měření:

  • Použijte automaticky vygenerovanou doménu pro zasílání hodnot, kterou najdete na webu TMEPu v nastavení čidla.
  • Máte-li tu možnost, pojmenujte nějak unikátně předávané hodnoty (např. místo „temp“ třeba „mojeteplota492“) a toto pojmenování poté opište do nastavení čidla na webu TMEPu do položky GUID (tedy názvu parametru s měřenou hodnotou).
  • Máte-li pevnou IP adresu, omezte příchozí měření právě na ni (na webu TMEPu v nastavení čidla).

Předávání měřených hodnot

Je potřeba vyjít ze základního principu fungování aplikace - požadavkem typu HTTP GET poslat na své čidlo naměřenou hodnotu. Zasílat ji každých 1-15 minut, v případě teploty zasílat teplotu ve stupních Celsia, vlhkost v procentech. Hodnoty je potřeba zasílat najednou - není možné na doménu poslat v jednom požadavku jednu hodnotu a v dalším jinou. Pokud máte např. v administraci zadané čidlo s doménou ahoj a u něj GUID (název předávaného parametru s měřenou hodnotou) nastavené na mojemereni, pak je možné vložit hodnotu do databáze TMEPu pouhým otevřením adresy v prohlížeči:

http://ahoj.tmep.cz/?mojemereni=25.6

Nebo přes příkazový řádek například takto:

curl http://ahoj.tmep.cz/?mojemereni=25.6

Chcete-li zároveň měřit i vlhkost, je potřeba ji předat pod parametrem humV nebo humi (nebo definovat vlastní název parametru pod GUID 2 v administraci čidla):

curl http://ahoj.tmep.cz/?mojemereni=25.6&humV=60

K teplotě a vlhkosti je možné přidat tlak nebo CO2, v nastavení čidla mějte zvolený korespondující typ čidla a přidejte proměnnou pressV nebo CO2 (nebo definovat vlastní název parametru pod GUID 3 v administraci čidla):

curl http://ahoj.tmep.cz/?mojemereni=25.6&humV=60&pressV=1012.5
curl http://ahoj.tmep.cz/?mojemereni=25.6&humV=60&CO2=620

Další parametry, které je možné zasílat

Sílu signálu na wi-fi, kterou zařízení má, parametr rssi:

curl http://ahoj.tmep.cz/?mojemereni=25.6&rssi=-58

Napětí baterie, parametr v nebo voltage:

curl http://ahoj.tmep.cz/?mojemereni=25.6&v=3.85

Pro zobrazení stavu baterie v procentech můžete v administraci čidla stanovit rozsah napětí od/do.

Na stránce čidla následně v hlavičce uvidíte rssi a/nebo stav baterie:


Zprovozníte-li takto nějaké měření na vlastní desce, budu rád, když se o schéma i kód podělíte a rád ho na wiki přidám.