Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ruzne:ziskani_posledni_hodnoty_na_webu

Získání poslední hodnoty na webu

V nastavení TMEPu si můžete zobrazit stránku Export posledního měření, která zobrazí informace o poslední naměřené hodnotě daného čidla ve formátu JSON. S tou lze externě dále pracovat.

Příklad v PHP

get_json.php
<?php
 
 // Příklad zaslal Jiří Vlasák, jiri.vlasak@hafnet.cz
 
 // URL získáte po přihlášení se na tmep.cz v možnostech u čidla pod "Export posledního měření"
 $urlSVystupem = "http://tmep.cz/vystup-json.php?id=XXX&export_key=KEY";
 
 $json = file_get_contents($urlSVystupem);
 $obj = json_decode($json);
 
 // Vypíšeme získaný objekt:
 print "<pre>";
 print_r($obj);
 print "</pre>";
 
 // Konkrétní hodnoty ze získaného:
 print "Teplota: " . $obj->teplota . "<br />";
 print "Vlhkost: " . $obj->vlhkost . "<br />";
 print "Čas: " . $obj->cas . "<br />";
 
 // Zavolej index.php s očekavanými parametry - zaokrouhleno na 1 desetinne misto
 if(is_numeric($obj->teplota))
 {
  $urlKam = 'http://www.domena.cz/tmep/index.php?temp=' . round($obj->teplota, 1);
 
  if(is_numeric($obj->vlhkost))
  {
 
   $urlKam .= "&and;humV=".round($obj->vlhkost);
 
  }
 
  file_get_contents($urlKam);
 
 }