Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


portal:upozorneni_na_namerenou_hodnotu

Upozornění na naměřenou hodnotu

Pro využívání této funkce musíte mít aktivovaný účet, jinak vám nebudou chodit oznámení na e-mail.

Upozornění e-mailem na překročení naměřené hodnoty teploty, vlhkosti nebo tlaku/CO2. Je možné nastavit více upozornění pod jedním čidlem (při překročení menší hranice pošlu e-mail zodpovědnému pracovníkovi, při vážnějším překročení na ředitelství…).

V upozornění vyplňte následující:

Na čidle:
Zvolte zadané čidlo, na které se má upozornění vztahovat.

Upozornit, když:
Nastavte pravidlo, které když vyhoví, tak dostanete upozornění e-mailem. Může se jednat buď o prosté porovnání hodnot (např. pokud je teplota vyšší než 30), nebo můžete zvolit porovnání rozdílu aktuální hodnoty se starší - na výběr je porovnání s hodnotou naměřenou před 10 minutami, půl hodinou a hodinou. V takovém případě vložte hodnotu, o kterou má být rozdílná aktuální hodnota oproti té starší. Např. pokud po hodině došlo ke změně o 6 (st. Celsia, …), tak vyhlásit poplach.

Další upozornění v případě překročení poslat nejdřív za:
Kdy nejdříve poslat další upozornění na to, že je hodnota překročená? Pokud po sobě přijde 10 hodnot, které vyhoví, tak je zbytečné poslat 10 e-mailů během 10 minut a mít tak zaspamovanou schránku. Je lepší si nastavit např. 10 minut, takže vám další e-mail přijde právě až po 10 minutách (pokud bude hodnota stále překročená).

Upozornění poslat na e-mail(y):
Na jaké e-maily zaslat upozornění, že naměřená hodnota vyhověla parametrům upozornění? Je možné zadat více e-mailů oddělených čárkou.

Oznámit ukončení upozornění
Zaškrtněte, pokud chcete po vyhlášení upozornění dostat zprávu o tom, že je to již v pořádku.

Po jaké době od ukončení zaslat oznámení:
Obdobný princip jako oznámení o dalším překročení, tentokrát ale se zprávou, že upozornění již není aktuální. Je lepší si nechat odstup třeba 5-10 minut, aby upozornění „neoscilovalo“ okolo vámi zvolené hodnoty a nedostali jste zbytečně více e-mailů.

Nastavíte-li tedy, že upozornění platí pro teplotu větší než je hodnota 15, tak Vám e-mail s upozorněním přijde při naměření teploty větší než je 15 stupňů.

Posílání upozornění do SMS

TMEP není napojený na SMS bránu, aby Vám posílal SMS přímo, ale lze to celkem jednoduše obejít. Od svého operátora můžete dostat e-mailovou adresu, na kterou si necháte od TMEPu posílat upozornění e-mailem a ta vám následně přijdou jako SMS.

Vodafone

U operátora si v „Můj Vodafone“ nastavte službu SMS E-mail. Postup a informace ke službě naleznete na stránkách operátora zde.

T-Mobile

Aktivujte si službu „E-mail do SMS“ u T-Mobile, průvodce nastavením naleznete na stránkách operátora zde.

TMEP rozesílá e-maily z adresy alert@tmep.cz nebo alert@tmep.eu (podle toho, na které doméně máte účet).

O2

Zadejte e-mailovou adresu ve tvaru 00420606123456@sms.cz.o2.com - tedy mezinárodní předvolba 00420 a vaše telefonní číslo. Bohužel služba není O2 garantována a narozdíl od Vodafone a T-Mobilu není jisté, že bude fungovat.