Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


portal:uprava_namerenych_hodnot

Úprava naměřených hodnot

V některých případech se může stát, že čidlo zašle nesmyslnou hodnotu. Ať už kvůli manipulaci s čidlem, nebo vinou softwarové chyby. V takovém případě se tato chybná hodnota propíše do statistik a může je zbytečně hyzdit, např. jako nejvyšší naměřenou teplotu můžete evidovat holý nesmysl.

V nastavení čidla můžete definovat minimální a maximální přípustnou hodnotu. Tím můžete podobný problém spolehlivě odfiltrovat - hodnota mimo tento rozsah se neuloží.

Na stejném místě také můžete definovat i pokročilejší kontrolu a nastavit, že se neuloží měření rozdílné o více než stanovenou hodnotu a to po dobu maximálně X minut. - viz „Ignorovat skok hodnoty o“.

Zejména pro tento případ se hodí mít možnost ručně upravit měření z konkrétního dne. TMEP zpracovává naměřené hodnoty za uzavřené dny do přehledové tabulky. V případě, že chcete upravit měření za některý den je potřeba dát si tu práci a upravit všechny dotčené hodnoty a nastavit místo nich ty, o kterých si myslíte, že jsou správné nebo alespoň co nejbližší realitě. V případě, že upravujete nejnižší/nejvyšší hodnotu za daný den, je potřeba ji přepsat hned na třech místech:

  1. Jako samostatné měření.
  2. Jako souhrnné měření za celý den.
  3. Jako nejvyšší hodnotu za danou hodinu + upravit průměrnou hodnotu za danou hodinu, aby více odpovídala trendu (hodnotě mezi předchozí a následující hodinou).

Po úpravě hodnot zvolte uložit. Pokud jste zároveň přepsali historicky nejnižší/nejvyšší naměřenou teplotu, bude tato automaticky změněna.