Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ruzne:barometr_wifi_epaper_2.9

Barometr WiFi ePaper 2.9

Josef Zvolánek připravil úžasný příklad pro to jak si doma udělat luxusní zobrazení hodnot z TMEP.cz na tříbarevném eInk displeji! O vše se podělil a za to mu patří obrovské dík! Na tomto projektu udělal kus práce.

Kontakt na autora: Twitter, Facebook, G+

Vše je krásně popsané na Chiptron.cz. Aby byly informace pohromadě i zde, dovoluji si to podstatné zkopírovat i sem:

Celkový odběr během spánku je pouhých 0.09 mA. Josef použil typ baterie 18650 značky Panasonic o kapacitě 3350 mAh. Na tuto baterii běží meteostanice již měsíc a předpokládaná výdrž se odhaduje až na dva měsíce.

Údaje na displeji se aktualizují každých 30 minut z webu zvolanek.tmep.cz, které tam posílá první verze meteostanice (ta s velkým displejem). Díky napájení z baterie a velmi nízké spotřebě můžete mít tuto meteostanici kdekoliv v bytě, resp. tam, kde máte WiFi signál. Zároveň měří teplotu/vlhkost v daném místě a teplotu/vlhkost z venku stahuje ze služby tmep.cz. Do budoucna je plánována i krabička navržená pro tisk na 3D tiskárně.

Nezapomeňte na začátku kódu nastavit své správné proměnné (SSID vlastní wifi, heslo k wifi síti a správnou adresu k JSONu na tmep.cz).

Data pro výrobu tištěného spoje ke stažení

tmep_json_EPD_29_ver4_OK.ino
/*
// Version 4.0 13-2-2018
 Bareometr WiFi ePaper 2.9inch tři barvy
 Tato WiFi meteostanice stahuje data s webu: tmep.cz
Aktualizace se provádí jednou za 30 minut (volitelné)
 
Tento kód je inspirován od autora: http://wiki.tmep.cz/doku.php?id=ruzne:esp8266
 
Přepracoval: Josef Zvolánek 
https://plus.google.com/u/0/+JosefZvolanek
https://twitter.com/JosefZvolanek
 
- přidané čidlo DHT22 pro měření vnitřní teploty
- zobrazení naměřeních údajů na ePaper Waveshare 2.9inch tři barvy
- Měření napětí baterie + grafické zobrazení-ikona
- Měření signálu WiFi + grafické zobrazeni-ikona 
 
Ps: Děkuji za kotrolu a revizi kódu Davidem Birdem 
https:www.youtube.com/user/G6EJD/videos
*/
 
#include <ESP8266WiFi.h>    // WiFi library 
#include <ArduinoJson.h>    // JSON library
#include "DHT.h"        // DHT sensor library
#include <Adafruit_GFX.h>   // Core graphics library for OLED
#include <GxEPD.h>
#include <GxGDEW029Z10/GxGDEW029Z10.cpp>  // 2.9" b/w/r
 
//Senzor DHT22
#define DHTPIN 12
#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
 
//Font
#include <Fonts/FreeSans9pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSans24pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSans12pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSans18pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSansBoldOblique9pt7b.h>
 
// EPD 2.9inch e-Paper
#include <GxIO/GxIO_SPI/GxIO_SPI.cpp>
#include <GxIO/GxIO.cpp>
 
// mapping suggestion from Waveshare 2.9inch e-Paper to Wemos D1 mini
// BUSY -> 4, RST -> 2, DC -> 0, CS -> 15, CLK -> 14, DIN -> 13, GND -> GND , 3.3V -> 3.3V
GxIO_Class io(SPI, 15, 0, 2);
GxEPD_Class display(io, 2, 4);
 
//Obrázky bmp ikony
const unsigned char Venku [] PROGMEM = {
 // 'VENKU2'
 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x01, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x99, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x83, 0x60, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x83, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x99, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x10, 0x00,
 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x8e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x08,
 0x80, 0x00, 0x00, 0x03, 0x08, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x09, 0xb8, 0x00, 0x00, 0x03, 0x8b, 0xc0,
 0x00, 0x00, 0x0f, 0xde, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x58, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00
};
 
const unsigned char Teplota [] PROGMEM = {
 // 'TEPLOTA'
 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc3, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x99, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa5, 0xb8, 0x00, 0x00, 0x01, 0xa5, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01,
 0xa5, 0xb0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xa5, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0xa5, 0xb8, 0x00, 0x00, 0x01, 0xa5,
 0xbc, 0x00, 0x00, 0x01, 0xa5, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0xa5, 0xb0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xa5, 0x80,
 0x00, 0x00, 0x01, 0xa5, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0xa5, 0xbc, 0x00, 0x00, 0x01, 0xa5, 0x80, 0x00,
 0x00, 0x01, 0xa5, 0xb0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xa5, 0xb0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xa5, 0x80, 0x00, 0x00,
 0x01, 0xa5, 0x80, 0x00, 0x00, 0x03, 0x24, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x24, 0x30, 0x00, 0x00, 0x18,
 0x24, 0x18, 0x00, 0x00, 0x10, 0xe7, 0x08, 0x00, 0x00, 0x31, 0x81, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x23, 0x00,
 0xc4, 0x00, 0x00, 0x62, 0x00, 0x46, 0x00, 0x00, 0x64, 0x00, 0x26, 0x00, 0x00, 0x44, 0x00, 0x22,
 0x00, 0x00, 0x44, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00, 0x44, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00, 0x66, 0x00, 0x66, 0x00,
 0x00, 0x62, 0x00, 0x46, 0x00, 0x00, 0x23, 0x00, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x31, 0x81, 0x8c, 0x00, 0x00,
 0x10, 0x7f, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x03,
 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00
};
const unsigned char DOMA [] PROGMEM = {
 // 'DOMA'
 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00,
 0x03, 0xc1, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x18, 0x3c, 0x00, 0x00, 0xe0,
 0xff, 0x07, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xe0, 0x0f, 0x07, 0x00, 0xf0, 0x70, 0x78, 0x3c, 0x00,
 0x3c, 0x1e, 0xf0, 0x70, 0x00, 0x0e, 0x0f, 0xc3, 0xc0, 0x00, 0x03, 0xc3, 0xcf, 0x00, 0xff, 0x00,
 0xf3, 0xfc, 0x00, 0xff, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0xc1, 0x00, 0x0f, 0x70, 0x00, 0xc1, 0x00, 0x0e,
 0x30, 0x00, 0xc1, 0x00, 0x0c, 0x30, 0x00, 0xc1, 0x00, 0x0c, 0x30, 0x00, 0xd9, 0x00, 0x0c, 0x30,
 0x00, 0xd9, 0x00, 0x0c, 0x30, 0x00, 0xd9, 0x00, 0x0c, 0x30, 0x00, 0xd9, 0x00, 0x0c, 0x30, 0x00,
 0xd9, 0x00, 0x0c, 0x30, 0x00, 0xd9, 0x00, 0x0c, 0x30, 0x01, 0x99, 0xc0, 0x0c, 0x30, 0x03, 0x18,
 0xc0, 0x0c, 0x30, 0x06, 0x7e, 0x60, 0x0c, 0x30, 0x06, 0x7e, 0x60, 0x0c, 0x30, 0x06, 0x7e, 0x60,
 0x0c, 0x30, 0x06, 0x7e, 0x60, 0x0c, 0x30, 0x06, 0x7e, 0x60, 0x0c, 0x30, 0x03, 0x18, 0xc0, 0x0c,
 0x30, 0x01, 0x81, 0x80, 0x0c, 0x30, 0x00, 0xe7, 0x00, 0x0c, 0x30, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x0c, 0x30,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x3f, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xfc, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc
 };
const unsigned char P [] PROGMEM = {
 // 'POCASI, 32x32px
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 
 0x00, 0x5e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x43, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x48, 0x08, 0x00, 
 0x00, 0x50, 0x03, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x40, 
 0x01, 0x00, 0x00, 0x40, 0x02, 0x00, 0x00, 0x40, 0x02, 0x00, 0x00, 0x40, 0x02, 0x00, 0x01, 0x80, 
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x78, 0x04, 0x00, 0x00, 0x06, 0x10, 0x00, 
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
};
 
const unsigned char P1 [] PROGMEM = {
 // 'POCASI1, 32x32px
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 
 0x00, 0x03, 0x90, 0x00, 0x00, 0x08, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x08, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 
 0x00, 0x01, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x08, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x08, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x00, 
 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
};
 
const unsigned char Slunicko [] PROGMEM = {
 // 'Slunicko, 32x32px
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 
 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x03, 0x00, 
 0x00, 0xc3, 0x86, 0x00, 0x00, 0x5f, 0xf4, 0x00, 0x00, 0x38, 0x38, 0x00, 0x00, 0x20, 0x0c, 0x00, 
 0x00, 0x60, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x40, 0x04, 0x00, 0x00, 0x40, 0x06, 0x00, 0x1e, 0xc0, 0x06, 0xf0, 
 0x00, 0x40, 0x04, 0x00, 0x00, 0x40, 0x04, 0x00, 0x00, 0x60, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x30, 0x18, 0x00, 
 0x00, 0x1c, 0x30, 0x00, 0x00, 0xcf, 0xe6, 0x00, 0x01, 0x80, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x80, 
 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
};
 
const unsigned char P2 [] PROGMEM = {
 // 'Zatazeno, 32x32px
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 
 0x00, 0x0c, 0x00, 0x60, 0x00, 0x06, 0x38, 0xc0, 0x00, 0x00, 0xc6, 0x00, 0x00, 0x01, 0x83, 0x00, 
 0x00, 0x03, 0x01, 0x80, 0x01, 0xf2, 0x00, 0x80, 0x03, 0x1a, 0x00, 0xb8, 0x06, 0x0f, 0x00, 0x80, 
 0x04, 0x01, 0x81, 0x80, 0x1c, 0x00, 0x41, 0x00, 0x10, 0x00, 0x43, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5c, 0x80, 
 0x20, 0x00, 0x40, 0xc0, 0x30, 0x00, 0xd0, 0x60, 0x1f, 0xff, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 
 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
};
 
const unsigned char Teplota2 [] PROGMEM = {
 // 'Teplota2, 40x40px
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 0xc7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x81, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0xbd, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x3d, 
 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x3c, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x3c, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x3c, 0x80, 
 0x00, 0x00, 0x01, 0x3c, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x3c, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x3c, 0xf0, 0x00, 
 0x00, 0x01, 0x3c, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x3c, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x3c, 0x80, 0x00, 0x00, 
 0x01, 0x3c, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x3c, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x3c, 0x80, 0x00, 0x00, 0x03, 
 0x3c, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x06, 0x3c, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x06, 0xff, 0x60, 0x00, 0x00, 0x0c, 0xff, 
 0x30, 0x00, 0x00, 0x0d, 0xff, 0xb0, 0x00, 0x00, 0x0d, 0xff, 0xb0, 0x00, 0x00, 0x0d, 0xff, 0xb0, 
 0x00, 0x00, 0x0d, 0xff, 0xb0, 0x00, 0x00, 0x0c, 0xff, 0x30, 0x00, 0x00, 0x06, 0xfe, 0x60, 0x00, 
 0x00, 0x07, 0x3c, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x81, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 
 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};
 
const unsigned char Slunicko2 [] PROGMEM = {
 // 'Slunicko2, 32x32px
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 
 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x01, 0x01, 0x80, 0xc0, 0x01, 0x81, 0x81, 0xc0, 
 0x01, 0xc0, 0x03, 0x80, 0x00, 0xe0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x63, 0xc2, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 
 0x00, 0x0f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x1f, 0x1f, 0xfc, 0xf8, 
 0x1f, 0x1f, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf8, 0x00, 
 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x60, 0x82, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x03, 0xc0, 
 0x01, 0x81, 0x81, 0xc0, 0x01, 0x01, 0x80, 0x80, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 
 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
};
 
const unsigned char Zatazeno2 [] PROGMEM = {
 // 'Zatazeno2, 32x32px
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 
 0x04, 0x0c, 0x08, 0x00, 0x06, 0x0c, 0x18, 0x00, 0x03, 0x00, 0x30, 0x00, 0x01, 0x00, 0x60, 0x00, 
 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x79, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x77, 0xfc, 0x00, 0x18, 0xee, 0x0e, 0x00, 
 0x3c, 0xd8, 0x07, 0xe0, 0x00, 0xd8, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x30, 0x00, 0x38, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x18, 
 0x01, 0xc0, 0x00, 0x0c, 0x01, 0x80, 0x00, 0x0c, 0x01, 0x80, 0x00, 0x0c, 0x05, 0x80, 0x00, 0x08, 
 0x05, 0x80, 0x40, 0x18, 0x01, 0xe1, 0xc0, 0x70, 0x00, 0xf3, 0xdf, 0xe0, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 
 0x00, 0x4f, 0x82, 0x00, 0x00, 0xc7, 0x86, 0x00, 0x01, 0xc7, 0x0c, 0x00, 0x01, 0x80, 0x0c, 0x00, 
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
};
 
// Define settings-nastavení
const char* ssid   = ".......";  // WiFi SSID
const char* pass   = "......."; // WiFi password
const char* host   = "tmep.cz";
const int  httpPort = 80;
boolean   host_status;
const char* jsonurl = ".........."; // JSON's URL (ex. https://tmep.cz/vystup-json.php?id=xxx&export_key=xxxxxxxxxx
const long sleep   = 100000;       // How often read data from the server. Default is 600000ms = 10 minute
 
WiFiClient client; // Use WiFiClient class to create TCP connections
 
void setup() {
 Initialise_system();
 Start_WiFi();
}
 
void loop() {
 RSSI(60,120,WiFi.RSSI());// WiFi ikona 
 long rssi = WiFi.RSSI();
 Serial.print("RSSI:");
 Serial.println(rssi);
 display.setCursor(150 / 2, 240 / 2);
 display.print(rssi);
 display.print(" db");
 
 Serial.print("Connecting to "); Serial.println(host);
 if (!client.connect(host, httpPort)) {
  // If you didn't get a connection to the server
  Serial.println("Connection failed");
  host_status = false;
 } else host_status = true;
 if (host_status = true)
 {
  Serial.println("Client connected");
  // Make an url
  char url[50];                  // Make new array, 50 bytes long
  strncpy(url, &jsonurl[15], strlen(jsonurl) - 14); // Remove "https://tmep.cz" and leave rest
  // Serial.print("Requesting URL: "); Serial.println(url);
  // Make HTTP GET request
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
         "Host: " + host + "\r\n" +
         "Connection: close\r\n\r\n");
  // Workaroud for timeout
  unsigned long timeout = millis();
  while (client.available() == 0) {
   if (millis() - timeout > 5000) {
    Serial.println(">>> Client Timeout !");
    client.stop();
   }
  }
  // Read JSON
  String data;
  bool capture = false;
  String json;
  while (client.available()) {
   data = client.readStringUntil('\n'); // Loop over rows. "\r" not work. "\0" returns all at one
   //Serial.println(data);
   // First few rows is header, it ends with empty line.
   // This is unique ultrasimple, but working solution.
   // Start capture when { occurs and end capturing with }.
   if (data.startsWith("{", 0)) { // JSON starts with {. Start capturing.
    capture = true;
   }
   if (data.startsWith("}", 0)) { // JSON ends with }. Stop capturing.
    capture = false;
   }
   if (capture) {
    json = json + data; // Joining row by row together in one nice JSON part.
   }
  }
  json = json + "}"; // WTF, last bracket is missing :/ add it here - ugly!
  Serial.println(json);
 
  // Lets throw our json on ArduinoJson library and get results!
  StaticJsonBuffer<300> jsonBuffer; // možná dynamicBuffer
  JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(json);
  if (!root.success()) Serial.print("ParseObject() failed");
  // This is how our JSON looks. You can read any value of parameters
  // {
  // "teplota": 24.87,
  // "vlhkost": null,
  // "rosny": null,
  // "cas": "2016-06-02 18:29:45",
  // "umisteni": "Karlovy Vary"
  // }
  //ČAS-Update
  String cas = root["cas"]; // Get value of "cas"
  Serial.print("cas: "); Serial.println(cas);
  display.setTextSize(1);
  const GFXfont* f = &FreeSansBoldOblique9pt7b;
  display.setFont(f);
  display.setTextColor(GxEPD_RED);
  display.setCursor(30, 13);
  display.print("Update:");
  display.setTextColor(GxEPD_BLACK);
  display.setCursor(105, 13);
  display.print(cas);
  //display.drawBitmap(5, 1, U, 12, 12, GxEPD_BLACK);//ikona U
  display.drawLine(0, 35 / 2, 600 / 2, 35 / 2, GxEPD_BLACK);
  display.setTextColor(GxEPD_RED);
  display.setCursor(40, 36);
  display.print("VENKU");
  //display.drawBitmap(160, 15, P1, 32, 32, GxEPD_BLACK);
  display.drawBitmap(5, 15, Zatazeno2, 32, 32, GxEPD_BLACK);//Venku ikona
  display.setCursor(200, 36);
  display.print("DOMA");
  display.drawBitmap(160, 15, Slunicko2, 32, 32, GxEPD_BLACK);//Doma ikona
  display.drawLine(0, 90 / 2, 600 / 2, 90 / 2, GxEPD_BLACK);
  display.drawLine(300 / 2, 35 / 2, 300 / 2, 270 / 2, GxEPD_BLACK); //vertikál
 
  //Teplota-WEB tmep.cz ePaper
  float teplota = root["teplota"]; // Get value of "teplota"
  display.setTextColor(GxEPD_BLACK);
  display.setFont(f);
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(40,70);
  if (teplota == -127.00) { // If you have connected it wrong, Dallas read this temperature! :)
   Serial.println("teplota: chyba!");
   display.print("ERR");
  }
  else
  {
   Serial.print("teplota: "); Serial.println(teplota);
   display.print(teplota, 1); // Round temp to one decimal point
   display.setTextSize(1);
   display.print("  C ");
   DisplayDegree(75,57);
   display.drawBitmap(100, 50, Venku, 40, 40, GxEPD_BLACK);
   //display.drawBitmap(0, 55, Teplota, 40, 40, GxEPD_BLACK);
   display.drawBitmap(0, 55, Teplota2, 40, 40, GxEPD_BLACK);
 
   //Vlkost-WEB tmep.cz
   float vlhkost = root["vlhkost"]; // Get value of "vlhkost"
   Serial.print("vlhkost: "); Serial.println(vlhkost);
   display.setTextColor(GxEPD_BLACK);
   const GFXfont* f = &FreeSansBoldOblique9pt7b;
   display.setFont(f);
   display.setTextSize(1);
   display.setCursor(40, 95);
   display.print(vlhkost, 1);
   display.print(" % ");
 
   //DHT22-DOMA
   float h = dht.readHumidity();
   // Read temperature as Celsius (the default)
   float t = dht.readTemperature();
   Serial.print("Humidity: " + String(h) + " Temperature: " + String(t) + " *C ");
   //Teplota
   display.setTextColor(GxEPD_BLACK);
   display.setCursor(420 / 2, 143 / 2);
   display.print(String(t, 1) + " C");
   DisplayDegree(505/2,115/2);
   //Vlhkost
   display.setCursor(420 / 2, 190 / 2);
   display.print(String(h, 1) + " %");
   display.drawBitmap(160, 55, DOMA, 40, 40, GxEPD_BLACK);
 
   //Baterie
   uint8_t percentage = 100;
   float adcVoltage = analogRead(A0) / 1024.0;
   // This values where empirically collected
   float batteryVoltage = adcVoltage * 4.945945946 - 0.3957657658;
   if (batteryVoltage > 4.2) percentage = 100;
   else if (batteryVoltage < 3.3) percentage = 0;
   else percentage = (batteryVoltage - 3.3) * 100 / (4.2 - 3.3);
   Battery(155, 105, 3, percentage);
   display.setCursor(380/2,240/2); display.print(String(batteryVoltage,2)+"v");
   display.setCursor(480/2,240/2); display.print(String(percentage)+"%");
   display.drawLine(300 / 2, 35 / 2, 300 / 2, 270 / 2, GxEPD_BLACK); //vertikál
  }
   display.update();
 
  Serial.println();
  delay(200);
 } else
 {
  // display.setCursor(420 / 2, 190 / 2);
  //display.print("Network error with host...");
  display.update();
 }
 Serial.println("Going to sleep...for 30minut");
 ESP.deepSleep(30 * 60 * 1e6);
 delay(500);
}
 
void Initialise_system() {
 Serial.begin(115200); // Start serial
 dht.begin(); //DHT22
 Serial.println();
 // ePaper display
 display.init();
 display.fillScreen(GxEPD_WHITE);
 display.setRotation(1);
}
 
void Start_WiFi() {
 // Connect to the WiFi
//  int rssi = getRSSI(SSID);
 Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid);
 display.print("Connecting to "); display.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, pass);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 
 }
 Serial.println();
 //display.println();
 Serial.println("WiFi connected");
 //display.println("WiFi connected");
 Serial.print("IP address: "); 
 Serial.println(WiFi.localIP());
 
 display.setTextColor(GxEPD_RED);
 const GFXfont* f = &FreeSansBoldOblique9pt7b;
 display.setFont(f);
 display.setTextSize(0);
 //display.setCursor(10 / 2, 248 / 2); display.print("IP:" + WiFi.localIP().toString());
 display.setCursor(10 / 2, 240 / 2); display.print("WiFi");
 
 display.drawLine(0, 203 / 2, 600 / 2, 203/ 2, GxEPD_BLACK);
 Serial.println();
 delay(1000);
 display.setTextColor(GxEPD_BLACK);
}
//ikona baterie
void Battery(int x, int y, int scale, int percent) {
 int linesize = 2;
 //display.print("Hello");
 display.fillRect(x, y, scale*9, linesize+5*scale, GxEPD_BLACK);
 display.fillRect(x + linesize, y + linesize, scale*7.8,linesize+3.8*scale, GxEPD_WHITE);
 display.fillRect(x + 9*scale, y + linesize*scale/1.3, scale * 1, linesize+scale*2, GxEPD_BLACK);
 // if (percent >= 12.5) display.fillRect(x+linesize+scale*0.8,y+linesize*scale/1.3,scale*1,linesize*scale*1.7, GxEPD_BLACK);
  if (percent >= 12.5) display.fillRect(x+linesize+scale*0.8,y+linesize*scale/1.3,scale*1,linesize*scale*1.7, (percent<25?GxEPD_RED:GxEPD_BLACK));
 if (percent >= 25)  display.fillRect(x+linesize+scale*2.5,y+linesize*scale/1.3,scale*1,linesize*scale*1.7, GxEPD_BLACK);
 if (percent >= 50)  display.fillRect(x+linesize+scale*4.3,y+linesize*scale/1.3,scale*1,linesize*scale*1.7, GxEPD_BLACK);
 if (percent >= 75)  display.fillRect(x+linesize+scale*5.8,y+linesize*scale/1.3,scale*1,linesize*scale*1.7, GxEPD_BLACK);
}
 
void DisplayDegree(int x, int y){
 display.drawCircle(x,y,3,GxEPD_BLACK);
 display.drawCircle(x,y,2,GxEPD_BLACK);
}
//ikona WiFi
void RSSI(int x, int y, int rssi){
 int WIFIsignal = 0;
 for (int _rssi = -100; _rssi <= rssi; _rssi = _rssi + 20) {
  if (_rssi <= -20) WIFIsignal = 12; //       -0dbm displays 5-bars
  if (_rssi <= -40) WIFIsignal = 10; // -40dbm to -21dbm displays 4-bars
  if (_rssi <= -60) WIFIsignal = 8; // -60dbm to -41dbm displays 3-bars
  if (_rssi <= -80) WIFIsignal = 6; // -80dbm to -61dbm displays 2-bars
  if (_rssi <= -100) WIFIsignal = 4; // -100dbm to -81dbm displays 1-bar
  int start_angle = -40; // Arc size left
  int end_angle  = 40; // Arc size right
  for (int i = start_angle; i < end_angle; i = i +1) {
 display.drawPixel(x + cos((i-90)*3.14/180) * WIFIsignal*1.6, y + sin((i-90)*3.14/180) * WIFIsignal*1.6, GxEPD_BLACK);
display.drawPixel(x + cos((i-90)*3.14/180) * WIFIsignal*1.6, y+1 + sin((i-90)*3.14/180) * WIFIsignal*1.6, GxEPD_BLACK);
  }
}
display.fillCircle(x,y,2,GxEPD_BLACK);
}