Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zarizeni:sigfox

Sigfox

Portál TMEP.cz díky Pavlu Maškovi obsahuje základní podporu pro zařízení Sigfoxu, resp. pro to postavené na čipu Telecom design zasílající teplotu a vlhkost v určitém formátu.

Data je potřeba zasílat alespoň každých 10 minut, což může být u Sigfoxu problém. Aplikace zatím s nižší četností nepočítá.

Sigfoxem je možné přenášet libovolné krátké informace a každý výrobce používající tuto síť pro přenos dat si tak musí vyřešit, jak do několika bytů informace vloží a co je potřeba udělat pro jejich „dešifrování“. Pokud máte zájem používat s TMEPem další zařízení, která je potřeba „dešifrovat“ jinak než ta stávající, napište mi prosím.

Telecom design

Parsovaná data

V případě šablony pro toto čidlo budou údaje z proměnné rozparsovány následovně:

Hodnota: 0c0d690e2c0a830a22

0c – status, 0xFF poplach,0xAA konec poplachu
0d69 – napětí baterie mV při vysílání (vydělit 1000 na Volty)
0e2c  - napětí baterie mV (vydělit 1000 na Volty)
0a83 – teplota – odečíst 500  a pak celé vydělit 100 
0a22 – vlhkost  / 100

Sigfox - Callback

Pro zasílání hodnot z čidla na portál TMEPu je potřeba na portálu Sigfoxu nastavit Callback přes HTTP GET.

Portál TMEP.cz očekává nastavený callback ve tvaru (DOMENA nahraďte adresou vašeho čidla na portálu):

http://DOMENA.tmep.cz/post.php?id={device}&time={time}&data={data}&snr={snr}&station={station}&avgsnr={avgSnr}&lat={lat}&lng={lng}&rssi={rssi}&seqnumber={seqNumber}

Nastavení čidla na TMEP.cz

Podrobné možnosti v nastavení čidla naleznete na wiki zde: Popis položek v nastavení čidla na tmep.cz

Pro čidlo typu Sigfox. Rozhodující nastavení je:

  • Typ čidla: Sigfox Telecom Design
  • GUID: Je možné vyplnit hodnota id, kterou Sigfox zasílá. Ta je skrytá a je možné ji vyplnit na TMEP.cz v nastavení čidla do hodnoty „GUID“ a tím zabezpečit, že se zaslané hodnoty uloží jenom tehdy, když sedí id.